Buy Tramadol line
Soma online without prescription
Order Ativan here
Generic Ambien cost
Buy Zolpidem australia
Buy Lorazepam india
Modafinil online where to buy
Buy Zolpidem cheap no prescription
Phentermine online california
Tramadol online cheap
Generic Ambien blue
Clonazepam online purchase
Phentermine prescription houston
Purchase Ambien generic
Order Phentermine with no prescription
Generic Ambien message boards
Lorazepam with dementia
Lorazepam with melatonin
Ambien the generic
4mg Xanax and
Xanax pills 2mg
Order Zolpidem without
Xanax mg blue pill
Clonazepam with carisoprodol
Tramadol prescription drug abuse
Can i take two Ambien 10mg
Lorazepam with elderly
Xanax online no prescription overnight delivery
Cheap Phentermine no prescription overnight
Soma prescription medication
Buy Ativan usa
Order Phentermine reviews
Zolpidem prescription drug
Buy Ativan with no prescription
Taking two 10mg Ambien
Where to buy Modafinil online forum
Cheap Provigil prices
Ativan online visa
Buy Lorazepam visa
Buy Adipex p 37 5
Lorazepam with sleeping pills
Ambien 2009 sales
Ambien cause sleep disorders
Generic Ambien 20 mg
Valium rx online
Lorazepam with drinking
Lorazepam with methadone
When will Modafinil be generic
Lorazepam with alcohol side effects
Lorazepam with oxycodone
Ambien prescription singapore
Medication Valium generic
Street value of Valium 10mg
Ambien cr 6.25mg
Buy Ativan line
Ativan prescription benefits
Buy Zolpidem in canada
Ativan prescription benefits
Cheap Ativan no rx
Valium online with prescription
Ambien what mg does it come in
Buy Modafinil england
Buy Ambien mumbai
Buy Modafinil us
Order Zolpidem cod saturday
Order Zolpidem cheap
Buy Ativan tablets
Buy Zolpidem discount
Lorazepam with celexa
Buy Adipex 37 5 mg
Lorazepam with ssri
Buy Lorazepam with mastercard
Lorazepam rx 773
Valium 5mg prescribed
Ambien generic side effects
Generic Ambien buy
Ambien generic form
Cheap Ativan visa
Order Tramadol by order Tramadol
Buy Modafinil 200 mg
Lorazepam prescription prices
Purchase Somali cat
Generic Ativan
Purchase Phentermine online
Ambien picture of pill generic
Clonazepam rx
Buy Ativan china
Generic Ambien vs Zolpidem
Buy Ativan with no prescription
Lorazepam with norco
Online Xanax forum
Order Valium online no prescription needed
Lorazepam with clonazepam
Order Clonazepam canada
Modafinil online no prescription
Ambien sale cheap
Ambien cr 12.5mg
Order Lorazepam uk
Ativan online sales
Ambien buy mexico
Generic Adipex images
Generic Ativan side effects
Ambien 5mg or 10mg
Purchase Klonopin
Alprazolam prescription assistance
Ultram with zoloft
Generic Ambien not effective
Ambien 10mg does work
Generic Valium pics
Buy Phentermine with no rx
Order Tramadol now
Generic Ambien 10
Buy Soma urban pursuit bar
Order Clonazepam
Generic Phentermine does look like
Buy Ativan online cheap
Buy Phentermine japan
Modafinil online uk
Buy Klonopin with no prescription
Carisoprodol generic for Soma
Buy Ativan spain
Lorazepam with warfarin
Xanax buying canada
Diazepam withdrawal symptoms
Lorazepam with mushrooms
Alprazolam with Xanax
Order Soma without prescription
Xanax high 1mg
Provigil online no prescription
Cheap Tramadol by cod
Order Tramadol no rx
Ambien generic side effects
Ativan canada
Lorazepam with adderall
Lorazepam rx 773
Buy Valium script
Ambien cheap prices
Generic Valium 10
Buying Ambien online
Clonazepam with dogs
Ambien online in canada
Buy Klonopin from mexico
Buy Tramadol legitimate
Order Ultram 100mg
Phentermine online fake
Provigil online trusted
Ambien cr purchase
Generic Ambien same
Lorazepam with vyvanse
Ambien generic medicine
Buy Ambien online canada
Ambien buy review
Alprazolam withdrawal effects
Cheap Adipex diet pills online
Canada Provigil prescription
Purchase Somali cat
Lorazepam online prescription
Buy Ativan online overnight
Order Soma indiana
Lorazepam rx 774
Generic Lorazepam rx 773
Cheap Valium from the uk
Xanax disorder
Buy Clonazepam india
Order Ambien overnight delivery
Buy Phentermine florida
Take 2 Ambien 10mg
Buy Ativan philippines
Ativan sale
Tramadol prescription cod
Purchase Phentermine mexico
Cheap diazepam 10mg buy
Can you buy Valium over the counter in usa
Generic Ativan manufacturers
Provigil prescription line
Where to buy Valium no prescription
Valium online us no prescription
Buy Ativan australia
Provigil online sales
Valium 10mg ww
Ativan prescription assistance
Buy Ativan netherlands
Buy Phentermine viagra meridia ultr
Ativan online buy
Buy Ativan Lorazepam
Generic Phentermine buy
Lorazepam without pres
Adipex online is it real
Soma online with no prescription
Order Ambien no prescription
How to get a Valium prescription australia
Lorazepam with pictures
Next day Soma prescription
Order Tramadol with no prescription
Buy Modafinil europe
Lorazepam with advil
Order Ambien cheap online
10 mg valium equals much Xanax
Valium legal prescription
Ultram online forum
Cheap Provigil prescription
Lorazepam prescription cost
Generic Ambien message boards
Buy Ativan philippines
Buy generic Phentermine
Lorazepam with one drink
Buy Soma in australia
Generic Lorazepam tablets
Lorazepam prescription prices
Buy Phentermine without a script
Buy Modafinil canada
Lorazepam with a prescription
Buy Provigil pharmacy
Order Ambien no prescription
Easy get Modafinil prescription
Lorazepam with adderall
Generic Provigil side effects
Provigil canada drugs generic
Buy Modafinil online cheap
Soma canada pharmacy
Provigil online medication
Ambien generic problems
Buy Modafinil online
Buy Phentermine now
Ambien tabs 10 mg
Ativan prescription medicine
Clonazepam with coffee
Buy Lorazepam generic
Lorazepam with sertraline
Generic Lorazepam intensol
Tramadol prescription dogs
Buy Soma india
Order Lorazepam canada
Generic Ambien 93 74 white
Ambien without sleep
Buy Phentermine amazon
Order Adipex cash on delivery
Tramadol prescription
Generic Ambien dose
Generic Modafinil fda
Generic name of Ambien
Generic Ambien dry mouth
Phentermine prescription forum
Lorazepam prescription drug
Generic Klonopin yellow pill
Sale tramadol
Lorazepam with methylphenidate
Order Ambien overnight
Generic Ativan line
Lorazepam rx 774
Order Ativan cod
Zolpidem with citalopram
What is carisoprodol generic for
Lorazepam with n 1 on it
Lorazepam with valium
Ambien its generic equivalent
White Valium 10mg
2mg Xanax online cheap
Lorazepam with seizures

ZSP SR - Aktuálne:

Strojárska olympiáda a DOD 2015

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

Podpis Zmluvy o súčinnosti členov zoskupenia A5

Dňa 9.9.2014 v Bratislave prezidenti piatich priemyselných Zväzov podpísali Zmluvu o súčinnosti A5. Zoskupenie A5 tvoria: Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská elektromechanická asociácia.

 

O strednej škole takmer vždy rozhodujú rodičia, nie dieťa

Bratislava 10. júna (TASR) – Mýtus, že na stredné odborné školy (SOŠ) chodia iba menej šikovní žiaci sa nepotvrdil. Nesúhlasia s tým až tri štvrtiny z 15.000 rodičov, ktorí sa zúčastnili na dosiaľ najväčšom výskume zameranom na rodičov ôsmakov a deviatakov základných škôl. Výskum ukázal, že o strednej škole takmer vždy rozhodujú rodičia, nie dieťa. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede spoluorganizátor výskumu a výkonný riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Ako dodal, vďaka rozsiahlej vzorke rodičov, ktorí vyplnili dotazník prostredníctvom riaditeľov ZŠ vo všetkých okresoch SR je možné detailne vidieť, ako sú SOŠ vnímané rodičmi aj s ohľadom na ich vzdelanie či na kraj, v ktorom žijú. Dáva to obraz o tom, aké faktory ovplyvňujú výber strednej školy. Výsledky priniesli niekoľko prekvapení. „Napríklad v spoločnosti prevláda názor, že SOŠ sú vnímané ako voľba pre žiakov s horšími študijnými výsledkami. Podľa názoru rodičov je opak pravdou. Až tri štvrtiny s týmto tvrdením nesúhlasia,“ priblížil V. Hřích.

Rodičia pozitívne vnímali fakt, že dobré SOŠ pripravujú deti na pracovný život, takmer 80 % respondentov považuje prípravu za kvalitnú. Až 47 % oslovených rodičov preferuje štúdium na SOŠ s maturitou, 32,1 % na gymnáziu. Omnoho menej, 56 % zákonných zástupcov však vníma perspektívu svojich potomkov – absolventov SOŠ – nájsť si po skončení ľahko prácu. „Napriek relatívne slušnému imidžu SOŠ sú k nim rodičia skeptickí, ich názory na vývoj a smerovanie stredného odborného školstva za posledné roky je značne kritický. Kritizujú odtrhnutosť SOŠ od praxe v porovnaní s minulosťou a vinia za to zamestnávateľov, najmä veľké súkromné firmy v zahraničnom vlastníctve. Rodičia za ideálnu SOŠ považujú takú, ktorá absolventom zaručí pracovné miesto, ale iniciatívu v oslovovaní škôl očakávajú od zamestnávateľov,“ doplnil V. Hřích.

Budúci vývoj SOŠ rodičia nevidia pozitívne, predpokladajú skôr úpadok kvôli nedostatku ich financovania a neochote súkromných firiem podieľať sa na rozvoji SOŠ. Určitú vinu za zníženie úrovne SOŠ kladú aj zvyšovaniu počtu vysokých škôl a znižovaním ich úrovne. To má podľa nich za následok, že veľa absolventov ZŠ ide na gymnáziá s víziou ďalšieho štúdia na VŠ. Zároveň aj priveľa absolventov SOŠ pokračuje v štúdiu na VŠ čo má za následok, že do praxe prichádzajú len tí menej kvalitní absolventi SOŠ.
Výskum sa realizoval v priebehu marca a apríla tohto roku prostredníctvom švajčiarsko-slovenského projektu, podporovaného Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rozšírenej EÚ, v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7

NAJBLIŽŠIE AKCIE
PARTNERI
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Fotogaléria
Reklamný prúžok