Buy Tramadol line
Soma online without prescription
Order Ativan here
Generic Ambien cost
Buy Zolpidem australia
Buy Lorazepam india
Modafinil online where to buy
Buy Zolpidem cheap no prescription
Phentermine online california
Tramadol online cheap
Generic Ambien blue
Clonazepam online purchase
Phentermine prescription houston
Purchase Ambien generic
Order Phentermine with no prescription
Generic Ambien message boards
Lorazepam with dementia
Lorazepam with melatonin
Ambien the generic
4mg Xanax and
Xanax pills 2mg
Order Zolpidem without
Xanax mg blue pill
Clonazepam with carisoprodol
Tramadol prescription drug abuse
Can i take two Ambien 10mg
Lorazepam with elderly
Xanax online no prescription overnight delivery
Cheap Phentermine no prescription overnight
Soma prescription medication
Buy Ativan usa
Order Phentermine reviews
Zolpidem prescription drug
Buy Ativan with no prescription
Taking two 10mg Ambien
Where to buy Modafinil online forum
Cheap Provigil prices
Ativan online visa
Buy Lorazepam visa
Buy Adipex p 37 5
Lorazepam with sleeping pills
Ambien 2009 sales
Ambien cause sleep disorders
Generic Ambien 20 mg
Valium rx online
Lorazepam with drinking
Lorazepam with methadone
When will Modafinil be generic
Lorazepam with alcohol side effects
Lorazepam with oxycodone
Ambien prescription singapore
Medication Valium generic
Street value of Valium 10mg
Ambien cr 6.25mg
Buy Ativan line
Ativan prescription benefits
Buy Zolpidem in canada
Ativan prescription benefits
Cheap Ativan no rx
Valium online with prescription
Ambien what mg does it come in
Buy Modafinil england
Buy Ambien mumbai
Buy Modafinil us
Order Zolpidem cod saturday
Order Zolpidem cheap
Buy Ativan tablets
Buy Zolpidem discount
Lorazepam with celexa
Buy Adipex 37 5 mg
Lorazepam with ssri
Buy Lorazepam with mastercard
Lorazepam rx 773
Valium 5mg prescribed
Ambien generic side effects
Generic Ambien buy
Ambien generic form
Cheap Ativan visa
Order Tramadol by order Tramadol
Buy Modafinil 200 mg
Lorazepam prescription prices
Purchase Somali cat
Generic Ativan
Purchase Phentermine online
Ambien picture of pill generic
Clonazepam rx
Buy Ativan china
Generic Ambien vs Zolpidem
Buy Ativan with no prescription
Lorazepam with norco
Online Xanax forum
Order Valium online no prescription needed
Lorazepam with clonazepam
Order Clonazepam canada
Modafinil online no prescription
Ambien sale cheap
Ambien cr 12.5mg
Order Lorazepam uk
Ativan online sales
Ambien buy mexico
Generic Adipex images
Generic Ativan side effects
Ambien 5mg or 10mg
Purchase Klonopin
Alprazolam prescription assistance
Ultram with zoloft
Generic Ambien not effective
Ambien 10mg does work
Generic Valium pics
Buy Phentermine with no rx
Order Tramadol now
Generic Ambien 10
Buy Soma urban pursuit bar
Order Clonazepam
Generic Phentermine does look like
Buy Ativan online cheap
Buy Phentermine japan
Modafinil online uk
Buy Klonopin with no prescription
Carisoprodol generic for Soma
Buy Ativan spain
Lorazepam with warfarin
Xanax buying canada
Diazepam withdrawal symptoms
Lorazepam with mushrooms
Alprazolam with Xanax
Order Soma without prescription
Xanax high 1mg
Provigil online no prescription
Cheap Tramadol by cod
Order Tramadol no rx
Ambien generic side effects
Ativan canada
Lorazepam with adderall
Lorazepam rx 773
Buy Valium script
Ambien cheap prices
Generic Valium 10
Buying Ambien online
Clonazepam with dogs
Ambien online in canada
Buy Klonopin from mexico
Buy Tramadol legitimate
Order Ultram 100mg
Phentermine online fake
Provigil online trusted
Ambien cr purchase
Generic Ambien same
Lorazepam with vyvanse
Ambien generic medicine
Buy Ambien online canada
Ambien buy review
Alprazolam withdrawal effects
Cheap Adipex diet pills online
Canada Provigil prescription
Purchase Somali cat
Lorazepam online prescription
Buy Ativan online overnight
Order Soma indiana
Lorazepam rx 774
Generic Lorazepam rx 773
Cheap Valium from the uk
Xanax disorder
Buy Clonazepam india
Order Ambien overnight delivery
Buy Phentermine florida
Take 2 Ambien 10mg
Buy Ativan philippines
Ativan sale
Tramadol prescription cod
Purchase Phentermine mexico
Cheap diazepam 10mg buy
Can you buy Valium over the counter in usa
Generic Ativan manufacturers
Provigil prescription line
Where to buy Valium no prescription
Valium online us no prescription
Buy Ativan australia
Provigil online sales
Valium 10mg ww
Ativan prescription assistance
Buy Ativan netherlands
Buy Phentermine viagra meridia ultr
Ativan online buy
Buy Ativan Lorazepam
Generic Phentermine buy
Lorazepam without pres
Adipex online is it real
Soma online with no prescription
Order Ambien no prescription
How to get a Valium prescription australia
Lorazepam with pictures
Next day Soma prescription
Order Tramadol with no prescription
Buy Modafinil europe
Lorazepam with advil
Order Ambien cheap online
10 mg valium equals much Xanax
Valium legal prescription
Ultram online forum
Cheap Provigil prescription
Lorazepam prescription cost
Generic Ambien message boards
Buy Ativan philippines
Buy generic Phentermine
Lorazepam with one drink
Buy Soma in australia
Generic Lorazepam tablets
Lorazepam prescription prices
Buy Phentermine without a script
Buy Modafinil canada
Lorazepam with a prescription
Buy Provigil pharmacy
Order Ambien no prescription
Easy get Modafinil prescription
Lorazepam with adderall
Generic Provigil side effects
Provigil canada drugs generic
Buy Modafinil online cheap
Soma canada pharmacy
Provigil online medication
Ambien generic problems
Buy Modafinil online
Buy Phentermine now
Ambien tabs 10 mg
Ativan prescription medicine
Clonazepam with coffee
Buy Lorazepam generic
Lorazepam with sertraline
Generic Lorazepam intensol
Tramadol prescription dogs
Buy Soma india
Order Lorazepam canada
Generic Ambien 93 74 white
Ambien without sleep
Buy Phentermine amazon
Order Adipex cash on delivery
Tramadol prescription
Generic Ambien dose
Generic Modafinil fda
Generic name of Ambien
Generic Ambien dry mouth
Phentermine prescription forum
Lorazepam prescription drug
Generic Klonopin yellow pill
Sale tramadol
Lorazepam with methylphenidate
Order Ambien overnight
Generic Ativan line
Lorazepam rx 774
Order Ativan cod
Zolpidem with citalopram
What is carisoprodol generic for
Lorazepam with n 1 on it
Lorazepam with valium
Ambien its generic equivalent
White Valium 10mg
2mg Xanax online cheap
Lorazepam with seizures
Generic Ambien vs Ambien brand
Lorazepam prescription
Buy Ativan online overnight
Ambien generic version of the cr version
How much does Ambien cr cost without insurance
Order Clonazepam online no prescription
Buy Tramadol cheap
Buy Provigil discount
Xanax prescription picture
Generic Ambien cost
Order Ativan online cheap
Order Clonazepam online
Xanax cheap overnight
Order Ultram online no prescription
Buy Soma by cod
Valium 5mg orange pill
Tramadol prescription california
Lorazepam with diazepam
Ambien cr online no prescription
Buy Tramadol medication online
Alprazolam generic Xanax pictures
Buy Ativan france
Generic Provigil cost
Cheap Soma generic
Adipex online purchase
Buy Ambien sleep
Clonazepam with quetiapine
Ambien tabs 10mg
Clonazepam with gabapentin
Buy Provigil from canada
Phentermine prescription dallas
Online pharmacy Ambien sale
Generic Ativan look like

ZSP SR - Aktuálne:

Zákon o odpadoch-stanovisko APZ

Bratislava 8. apríla (TASR) – Aliancia priemyselných zväzov (APZ) víta nový zákon o odpadoch prijatý Národnou radou SR. Uviedli to jej predstavitelia v liste prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.

Hlavu štátu oslovili prezidenti a splnomocnení zástupcovia piatich priemyselných zväzov a združení zoskupených v aliancii. Vyzdvihli, že nová norma rešpektuje smernice EÚ, sleduje trend v presadzovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov za svoje výrobky a obaly.

„Nový predkladaný zákon o odpadoch prináša viacero podstatných pozitívnych zmien oproti platnej právnej úprave. V tomto zákone o odpadoch oceňujeme zavádzanie usporiadanosti do systému, zavedenie čiastočnej kontroly výrobcov nad systémom odpadového hospodárstva a najmä zrušenie Recyklačného fondu,“ píšu v liste prezidentovi.

Prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Alexej Beljajev, prezident Združenia automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček, prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Vladimír Jacko, splnomocnení zástupca Slovenskej elektromechanickej asociácie Ivan Dubovan a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč pripomenuli, že sa na príprave nového zákona podieľali.

„Pri hľadaní cesty sme museli pripustiť aj kompromisné riešenia, ktoré považujeme za lepšie riešenie, ako je súčasné znenie zákona o odpadoch,“ zdôraznili. Prezidenta zároveň uisťujú, že po nadobudnutí účinnosti zákona budú pokračovať v kvalitatívne novom, zodpovednom a transparentnom nakladaní s odpadom.

Aliancia priemyselných zväzov zastrešuje podľa jej informácie 392 členských organizácií, ktoré zamestnávajú takmer 124.000 zamestnancov. Podniky zastúpené alianciou sa podieľajú takmer 85 percentami na tvorbe HDP z priemyselnej výroby Slovenskej republiky a podstatným spôsobom ovplyvňujú obchodnú bilanciu Slovenskej republiky, uviedli jej predstavitelia v liste hlave štátu.

Prezident Andrej Kiska by mal svoje rozhodnutie v súvislosti s novým zákonom oznámiť dnes. V utorok (7.4.) o tom informoval šéf komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan.

Proti prijatému zákonu sa postavili opozičné strany Most-Híd, KDH a SaS. Nespokojnosť s prijatou normou vyjadrila i Rada Združenia miest obcí a Slovenska. Nepodpísať zákon žiada aj viac ako 6500 občanov v petícii, ktorú v utorok (7.4.) doručili prezidentovi predstavitelia občianskej iniciatívy Chcem čisté Slovensko.

Nový zákon o odpadoch má predstavovať reformu v odpadovom hospodárstve. Zámer nastaviť úplne nové pravidlá v tejto oblasti priniesol odpor z mnohých strán. Ruší sa napríklad Recyklačný fond a platenie recyklačných poplatkov výrobcami a dovozcami.

O vytriedený a vyseparovaný odpad sa majú po novom starať výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Podľa envirorezortu sa tým má odľahčiť obciam a mestám, ktoré majú teraz na starosti všetok komunálny odpad. Ľudia by mali platiť iba za odpad, ktorý nevytriedia a nevyseparujú.

List predstaviteľov APZ na pána prezidenta Andreja Kisku

 

22. MSV Nitra

 

Strojárska olympiáda a DOD 2015

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 7

NAJBLIŽŠIE AKCIE
PARTNERI
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Fotogaléria
Reklamný prúžok