Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

TECHNITRA 2021

Virtuálny veľtrh je ideálnym priestorom pre použitie najmodernejších technológií a streamovacích služieb predstaví TECHNITRA 2021 od 27. do 28. mája odbornej i laickej verejnosti novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie.

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB)

Čítaj viac ...

Darujte nám 2 %

Ďakujeme, že ste nám zachovali svoju priazeň aj v roku 2020, ktorý už vo svojom úvode ovplyvnil a výrazne zmenil život celej spoločnosti. Budeme preto veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte svojimi 2 % z dane z príjmov.

Čítaj viac ...

Stanovy 2020

Čítaj viac ...

Valné zhromaždenie ZSP SR zo dňa 16.12.2020

Dňa 16.12.2020 sa konalo Valného zhromaždenia ZSP SR, ktoré sa uskutočnilo formou hlasovania per rollam, pričom sa v programe nachádzali len nevyhnutné otázky fungovania Zväzu.

Čítaj viac ...

Posun v procese kolektívneho vyjednávania s OZ KOVO reflektuje na krízu

V procese uzatvárania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 medzi Zväzom strojárskeho priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO 10.12.2020 nastal posun. Spor sa medzi ZSP SR a OZ KOVO začal v lete, keď náš zväz odmietol podpísať zmluvu v znení, ktoré vzniklo ešte pred krízou vyvolanou ochorením COVID-19.

Čítaj viac ...

Reakcia zväzu na nepodpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Situáciu okolo kolektívneho vyjednávania v strojárskom priemysle nie je potrebné vnímať dramaticky. Sociálny dialóg na podnikovej úrovni funguje bez problémov. Práve vďaka korektným vzťahom a súdržnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi mnohé firmy zvládli posledné náročné mesiace po zdravotnej aj ekonomickej stránke.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v strojárskom priemysle bola vyjednaná začiatkom roka 2020, a teda pred vypuknutím koronakrízy. „V aktuálnej nestabilnej situácii, keď mnohé fabriky vyrábajú na menej než 50 %, a keď nevieme odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, sme požiadali OZ KOVO, aby rokovania pokračovali v septembri 2020.

Čítaj viac ...

„...Aby každý absolvent mal uplatnenie...“

Vážená pani/vážený pán,


dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti VII. ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy, ktorý organizuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorej členom je aj Asociácia priemyselných zväzov.


Čítaj viac ...