Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Pozvánka CEE Automotive Supply Chain 2021

Najväčšie stretnutie automotive dodávateľov v Česku a na Slovensku sa po ročnej prestávke uskutoční opäť v Olomouci.
Podujatie je určené pre dodávateľov a subdodávateľov do automobilového a pridruženého priemyslu. Ide o najväčšie automotive podujatie v Česku a na Slovensku.

Čítaj viac ...

APZ sa mení na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) sa mení na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Zamestnávateľská organizácia, ktorá je už takmer šesť rokov odborným partnerom slovenského priemyslu a hlasom významných zamestnávateľov z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického či hutníckeho priemyslu, rozširuje svoju členskú základňu o zväzy združujúce zamestnávateľov v doprave a logistike.

Čítaj viac ...

TECHNITRA 2021

Virtuálny veľtrh je ideálnym priestorom pre použitie najmodernejších technológií a streamovacích služieb predstaví TECHNITRA 2021 od 27. do 28. mája odbornej i laickej verejnosti novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie.

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB)

Čítaj viac ...

Darujte nám 2 %

Ďakujeme, že ste nám zachovali svoju priazeň aj v roku 2020, ktorý už vo svojom úvode ovplyvnil a výrazne zmenil život celej spoločnosti. Budeme preto veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte svojimi 2 % z dane z príjmov.

Čítaj viac ...

Stanovy 2020

Čítaj viac ...

Valné zhromaždenie ZSP SR zo dňa 16.12.2020

Dňa 16.12.2020 sa konalo Valného zhromaždenia ZSP SR, ktoré sa uskutočnilo formou hlasovania per rollam, pričom sa v programe nachádzali len nevyhnutné otázky fungovania Zväzu.

Čítaj viac ...

Posun v procese kolektívneho vyjednávania s OZ KOVO reflektuje na krízu

V procese uzatvárania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 medzi Zväzom strojárskeho priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO 10.12.2020 nastal posun. Spor sa medzi ZSP SR a OZ KOVO začal v lete, keď náš zväz odmietol podpísať zmluvu v znení, ktoré vzniklo ešte pred krízou vyvolanou ochorením COVID-19.

Čítaj viac ...