Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

SMART INNOVATION FORUM v Nitre

Magazín Revue priemyslu a Zväz strojárskeho priemyslu SR v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov Vás pozývajú na pilotné podujatie manažérskeho vzdelávacieho cyklu SMART INNOVATION FORUM.


Uskutoční sa pod záštitou prezidenta ZSP SR a APZ Alexeja Beljajeva. Témou podujatia sú inovácie ako súčasť stratégie podniku – základ manažérskej stratégie, ktorá dokáže vytvoriť predpoklady pre zaradenie výskumu, vývoja a inovácií medzi konkurenčné výhody podniku s využitím digitálnych nástrojov.
Kedy: 21. mája o 10.00 h
Kde: v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre
Vzdelávací program je zameraný na top manažérov a odborníkov z priemyslu v oblastiach Smart Industry, inovácie a riadenie priemyselných firiem, rozvoj ľudí a business development, ako aj technologické firmy, vzdelávacie, vedecké a výskumné inštitúcie s potenciálom spolupráce s priemyslom.

SMART INNOVATION FORUM pozvánka

Registrácia do 16.mája 2019