Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

„...Aby každý absolvent mal uplatnenie...“

Vážená pani/vážený pán,

dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti VII. ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy, ktorý organizuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorej členom je aj Asociácia priemyselných zväzov.

Prosím, prijmite naše pozvanie k odbornej diskusii na súčasnosť a budúcnosť systému duálneho vzdelávania na Slovensku, resp. odborného vzdelávania a prípravy.

Deti a ich úspešná budúcnosť sú našou spoločnou zodpovednosťou.

Pre viac informácií či potvrdenie, prípadne odmietnutie vašej účasti, prosím, kontaktujte mailom naše oddelenie vzdelávania na lucia.vrablecova@asociaciapz.sk

LETÁČIK PODUJATIA