Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Ocenenie Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ výrobného závodu Danfoss Power Solutions, a. s., ktorý sídli v priemyselnom parku Považských Strojární, odovzdal po valnom zhromaždení Zväzu strojárskeho priemyslu SR dekanovi Strojníckej fakulty STU v Bratislave pekný dar.

Spoločnosť Danfoss Power Solutions, a. s. venovala pri príležitosti 25. výročia sumu 25 000 EUR Strojníckej fakulte ako poďakovanie za dobrú spoluprácu.

Spolupráca medzi SjF a spoločnosťou Danfoss prebieha dlhodobo s hlavným dôrazom na hydrostatické prvky a systémy a pri zavedení odborných predmetov do výuky v oblasti hydrostatiky.