Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.

Vážení členovia ZSP SR,

s prianím pokojného a radostného prežitia vianočných sviatkov.

Pripájame i poďakovanie za spoluprácu v roku 2021. Do nového roka prajeme veľa dobrých nápadov, mnoho elánu do práce a pevné zdravie.

Sekretariát

Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky