Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zber údajov od zamestnávateľov - Prognózy

Vážený zamestnávateľ,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti prieskum potrieb trhu práce u zamestnávateľov, ktorý aktuálne prebieha. Prieskum je realizovaný pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Prognózovanie vývoja na trhu práce v SR II.

Prebieha anonymne a do prieskumu sa môže prihlásiť každá spoločnosť v SR a definovať svoje potreby.
Anonymné vyplnenie je možné do konca roka 2019 na adrese: Zber údajov