Výhody členstva

Opora členskej základne

Prepájanie firiem prostredníctvom našej databázy a aktívna spolupráca s nimi.

Odborná legislatívna podpora

Denný monitoring diania v legislatíve, zasielanie dôležitých zmien, možnosť pripomienkovania legislatívnych návrhov a prinášanie vlastných nápadov. 

Optimalizácia nákladov

Bezplatná spoluúčasť na veľtrhoch a výstavách spolu so zväzom, ako aj možnosť bezplatne využiť konferenčné priestory zväzu pre zasadnutia s Vašimi obchodnými partnermi.

Naši členovia majú možnosť:

  • Na dennej báze dostávať rozbory relevantnej slovenskej a európskej legislatívy, vrátane vládnych a poslaneckých návrhov.
  • Podieľať sa na tvorbe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
  • Využiť priestory Zväzu v Bratislave pre rokovanie s ich obchodnými partnermi.
  • Prezentovať ich organizáciu v stánku Zväzu na veľtrhoch a výstavách.
  • Dostávať pravidelné a včasné rozbory aktuálnych zákonov a opatrení (napr.: testovanie vo firmách, prvá pomoc, Kurzarbeit, zamestnávanie cudzincov, daňová legislatíva, duálne vzdelávanie a mnohé iné).
  • Konzultovať s odborným tímom APZD výzvy v oblasti hospodárskej politiky, životného prostredia, ľudských zdrojov, vzdelávania...
  • Prezentovať ich spoločnosť (napr.: podujatia, PR články, výrobky, služby a mnohé iné) na webovej stránke Zväzu.
  • Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Zväzom a spoznávať sa s významnými slovenskými podnikateľmi.
  • Využiť množstvo aktivít na podporu každodenného podnikania a šetriť tak rôzne náklady.
  • Dostávať pravidelný newsletter s aktuálnymi informáciami pre zamestnávateľov.