XVII. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ

19.06.2024 10:57

XVII. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ

Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici bola usporiadateľom XVII. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch mechanik nastavovač programátor obrábacích a zváracích strojov a obrábač kovov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 30.05.2024 – 31.05.2024 pod záštitou spoločnosti thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica. 

Partnermi súťaže  boli  Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Sandvik Coromant SANDVIK SK s.r.o., Mitutoyo Česko s.r.o. organizačná zložka Považská Bystrica. 

Do 17. ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojilo 11 družstiev z troch krajín – dve družstvá z Nemecka, tri družstvá z Česka a 6 družstiev zo Slovenskej republiky. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov a družstiev.

Súťažiacich privítali príhovormi riaditeľ školy Ing. Peter Tamaši a Ing. Matej Horečný, zástupca firmy thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s., ktorá je odborným a organizačným garantom súťaže. Po slávnostnom otvorení a vylosovaní čísla stroja sa súťažiaci presunuli na pracoviská, kde predvádzali svoje zručnosti v sústružení na sústruhoch TRENS SN32 a frézovaní na frézovačkách XYZ 2000.

Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujemo strojárske povolanie,aktivitu v príprave na povolanie, profesionálne ambície, vzťah k práci. Táto bola zameraná na odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov. Žiaci mali za úlohu vyrobiť výrobky podľa výkresovej dokumentácie sústružením a frézovaním. Hodnotilo sa: presnosť, opracovanie, funkčnosť súčiastok, čas výroby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Garantom pre správne meranie bol zástupca firmy Mitutoyo Peter Zemánek. Súťaž bola pre všetkých účastníkov cennou skúsenosťou v ich ďalšom profesijnom napredovaní. Vedúci tímov si popri hodnotení súťažných prác mali možnosť pozrieť priestory SOŠ strojníckej, vymeniť si skúsenosti z odborného vzdelávania a prípravy nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Nemecku.

Na ďalší deň tak žiaci ako i pedagógovia mali možnosť vidieť strojársku výrobu ložísk počas exkurzie vo firme Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. , Považská Bystrica. Tu sa konalo i záverečné vyhodnotenie súťaže za účasti  zástupcu vedenia firmy tkre Ing. Vladimíra Kollára, riaditeľa ŠIOV-u Ing. Branislava Hadára a zástupcu Zväzu strojárskeho priemyslu generálneho sekretára Mgr. Jozefa Kvoriaka, MBA. Všetci hodnotiaci aj partneri súťaže ocenili odbornú úroveň ako i technickú prípravu celej akcie.

V kategórií jednotlivcov sa na 3.mieste umiestnil Kristián Hnilica zo Spojenej školy Martin. Druhé miesto patrilo Antonínovi Przeczekovi zo SOŠ Třineckých železáren Třinec – Kanada a víťazom sa stal Matej Monček zo SOŠ technickej Dubnica nad Váhom.

V kategórií družstiev sa na treťom mieste umiestnil tím zo SOŠ technickej Dubnica nad Váhom,druhé miesto obsadil tím SOŠ Frýdek – Místek, Lískovecká, příspěvková organizace a prvé miesto získala SOŠ Třineckých železáren Třinec – Kanada.

Najlepším sústružníkom sa stal Matej Monček zo SOŠ technickej Dubnica nad Váhom a najlepším frézarom Andrej Butko zo SOŠ polytechnickej Dolný Kubín.

Víťazom boli odovzdané diplomy a hodnotné vecné ceny. Ostatní účastníci súťaže dostali upomienkové predmety od partnerov súťaže, našich sponzorov a každý si odniesol diplom za účasť v súťaži.

Veríme, že nadobudnuté skúsenosti a ocenenia im pomôžu pri uplatnení sa  v strojárskom priemysle. 

Všetkým víťazom blahoželáme!

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.