Finále 17. ročníka Strojárskej olympiády STU

13.06.2024 13:29

Finále 17. ročníka Strojárskej olympiády STU

Dňa 15.2.2024 sa uskutočnilo finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania medzi verejnosťou a propagovať technické vzdelávanie. 

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl z celého Slovenska, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach. Hlavnými okruhmi súťaže sú automobilový priemysel, automatizácia, aplikovaná informatika, robotika, energetika a životné prostredie, konštruovanie, aplikovaná mechanika, strojárske technológie a materiály.

Okrem cien a certifikátov získali zúčastnení stredoškoláci aj cennú skúsenosť s prezentovaním svojich prác a projektov, ktorú určite využijú nielen pri maturite, ale aj pri vysokoškolskom štúdiu. Strojárska olympiáda je zároveň jedinečnou príležitosťou diskutovať so skutočnými odborníkmi, výskumníkmi a pedagógmi. Študenti získajú zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznajú Strojnícku fakultu STU v Bratislave a možnosti štúdia, ktoré fakulta ponúka. 

Strojársku olympiádu každý rok podporujú partnerské spoločnosti z priemyslu, nakoľko chcú čoraz častejšie zdôrazniť rastúci dopyt po strojných inžinieroch. Súťaž tento rok otvoril generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Jozef Kvoriak. Okrem ZSP SR podujatie podporili aj ďalšie významné spoločnosti a inštitúcie, ktorými sú Volkswagen Slovakia a. s., Tatravagónka a.s, Konštrukta Industry, Zväz automobilové priemyslu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť údržby, Slovakia Ring, Siemens Slovensko a Výskumný ústav zváračský. Záverečného hodnotenia študentských prác sa zúčastnil aj člen predstavenstva pre personálnu oblasť v spoločnosti Volkswagen Slovakia Kai – Stefan Linnenkohl.


Strojárska olympiáda dokazuje už sedemnásty rok , že je veľkým prínosom popularizácie technického vzdelávania na Slovensku. Podujatia sa tento rok zúčastnili stredné školy z Bratislavy, Nitry, Starej Turej, Levíc, Novák, Dubnice nad Váhom či Popradu. Do finále sa dostalo 62 študentských prác, ktoré boli prezentované v siedmych komisiách.

Medzi najlepšie ocenené práce patrili E – učebnica – CNC sústruženia Viktórie Szántaiovej, návrh a výroba RC auta Radoslava Klučára, päťstupňová manuálna prevodovka Matúša Ondrášku, Návrh a výroba zvona Marciusa Sedláka, Smart zastávka Eduarda Piknu a elektromobil, ktorého autormi sú Adrián Šiška, Kristián Machara a Peter OndreičkaVíťazi sú z uvedených stredných škôl - SPŠE Levice, Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou, Stredná priemyselná škola technická Trnava, Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť na webe Strojníckej fakulty STU v Bratislave.