Národné víza ako riešenie nedostatku pracovníkov v slovenskom priemysle

24.08.2023 11:54

Národné víza ako riešenie nedostatku pracovníkov v slovenskom priemysle

Priemysel je odvetvie, ktoré čelí najväčšej personálnej obmene. V priebehu 6 rokov narástla potreba na 70-tisíc nových pracovníkov. Tento stav je dôsledkom odchodu ľudí do iných odvetví alebo do dôchodku. Zároveň k nemu prispela aj tvorba nových pracovných miest. Za rovnaké obdobie musí naša krajina nahradiť celkovo 327-tisíc zamestnancov vo všetkých sektoroch. To pri stave slovenského trhu práce nie je v našich silách bez pružnej zahraničnej migrácie a udržania talentov na domácej pôde. Ako účinné riešenie sa aktuálne vynárajú národné víza, ktoré sa Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) nedávno podarilo presadiť. Ako konkrétne pomôžu?

 

Čo sú to národné víza?

Ide o typ povolenia, ktorý oprávňuje cudzincov pracovať a zotrvať na území Slovenskej republiky. Ich hlavným cieľom je urýchliť proces zapojenia zahraničnej pracovnej sily do našej výroby a vyhovieť tak naliehavým potrebám slovenského priemyslu.

 

Ako pomôžu národné víza slovenskému priemyslu?

Absencia vhodných a správne kvalifikovaných pracovníkov predstavuje jednu z hlavných bariér pre rozvoj slovenskej ekonomiky. Priemysel následkom toho stagnuje, investície neprichádzajú a dosahovanie životnej úrovne EÚ sa spomaľuje. Čiastočným riešením tisícok chýbajúcich pracovníkov je zamestnávanie občanov z tretích krajín. Pre mnohé firmy v slovenskom priemysle nejde o voľbu, ale o nutnosť. Zavedenie nového typu národného víza, resp. špeciálneho víza pre pozície operátorov, pomôže vyriešiť problematický stav v slovenskom priemysle.

Nedostatok pracovnej sily je najvýraznejší v automobilovej výrobe. Zamestnancov je však nielen málo, ale ich počet aj neustále klesá. Demografické prognózy nie sú optimistické. Z trhu práce nám bude odchádzať čoraz viac ľudí ako naň prichádzať. Aj po zmene technologických postupov sa deficit pracovníkov na výrobných pozíciách bude už iba prehlbovať. Bariérami v napĺňaní personálnych potrieb sú aj vzdelávanie nekorešpondujúce s potrebami trhu práce, nízky záujem uchádzačov o rekvalifikácie či zdĺhavé migračné procesy. Národné víza pomôžu nášmu priemyslu rýchlejšie personálne reagovať, čo zlepší jeho konkurencieschopnosť.

 

narodne viza

Zdroj obrázok: Trendyprace.sk

Národné víza odstránia administratívne prekážky

Dopĺňanie pracovníkov spomedzi cudzincov môže byť administratívne náročné. Priemysel to bude mať vďaka novému typu národných víz o niečo jednoduchšie. Procesy vo firmách významne skrátia. Cieľom APZD  je robiť podnikanie na Slovensku jednoduchším. Pomáhame firmám rásť. „Národné víza sú predzvesťou príchodu väčších zmien v migračných procesoch, o ktoré sa v záujme podnikateľov usilujeme,“ približuje Paulína Pokorná, špecialistka APZD na pracovnoprávne vzťahy.

Asociácii sa totižto podarilo dosiahnuť významný míľnik, ktorý celkovo urýchli proces etablovania sa cudzincov na našom pracovnom trhu. Po schválení Zákona o pobyte cudzincov budú úrady práce vydávať súhlas na zamestnanie pracovníka z inej krajiny ešte predtým, ako požiada o povolenie na pobyt. Ten sem príde takpovediac s istotou, ušetrí náklady a podniky sa v relatívne krátkej dobe dozvedia, či ho môžu zamestnať alebo nie (proces už viac nepotrvá niekoľko mesiacov). Uľaví sa aj firmám, ktoré využívajú vysielanie pracovníkov. V rámci pripravovaných zmien sme pre ne vylobovali zrušenie časti administratívnej agendy, ktorou sú v rámci ohlasovacej povinnosti zaťažené. Do tretice, prijatie tohto zákona pomôže aj cudzincom, ktorí na Slovensko prichádzajú so získaným povolením na prácu v inej krajine EÚ. Od nich štát bude aj naďalej vyžadovať podanie pobytovej žiadosti, no nebudú už musieť čakať na rozhodnutie a budú môcť začať hneď pracovať.

V legislatívnom procese sme zároveň presadili ďalšie pozitívne zmeny národných víz, ktoré aktuálne prerokovala a schválila Hospodárska a sociálna rada SR. Podarilo sa nám jasne zadefinovať lehoty na rozhodovanie, rozšíriť zoznam krajín, z ktorých majú pochádzať cudzinci (nachádzajú sa tu Ukrajina či Srbsko, najnovšie pribudli ázijské krajiny ako Filipíny, Nepál, Indonézia), tiež pracovných pozícií, či podporiť presadenie skoršej účinnosti národných víz.

Žiadali sme aj o navýšenie maximálnych ročných kvót z 2000 na najmenej 5000 víz. Nateraz sme sa však s príslušnými ministerstvami dohodli, že úvodný pilot bude spustený na počte 2000 víz. Keď sa osvedčí, navýšeniu nič nebude brániť v ceste. Na trhu práce je totižto 25-tisíc pozícií, ktoré by sa takto dali pokryť.


Autor článku: APZD