Zmeňte svoj podnik na udržateľný. Práve teraz máte príležitosť začať dekarbonizovať

10.06.2024 11:12

Zmeňte svoj podnik na udržateľný. Práve teraz máte príležitosť začať dekarbonizovať

V čase, keď sa svetové ekonomiky snažia o zelenú transformáciu, Slovensko otvára dvere k novým možnostiam pre priemyselné podniky. S novou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá bola vyhlásená 31. mája, sa naskytá jedinečná príležitosť pre firmy zapojené do Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS) investovať do dekarbonizácie a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba ohlásil spustenie druhej výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu v objeme 340 miliónov eur. Mala by byť kľúčovým krokom k dosiahnutiu udržateľnejšieho priemyselného sektora na Slovensku.

 

Kto môže žiadať, aké sú podmienky a kritériá hodnotenia?

Výzva je určená pre podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), ktorý pokrýva 90 % všetkých priemyselných emisií. Nemusíte sa obávať žiadnych obmedzení v minimálnej alebo maximálnej výške poskytnutých prostriedkov na jeden projekt, čo znamená, že aj váš odvážny nápad môže získať potrebnú podporu.

Vaše projekty musia smerovať k zníženiu emisií skleníkových plynov aspoň o 30 % v porovnaní s referenčným obdobím. Finančné prostriedky môžu byť použité výhradne na investičné náklady priamo spojené s realizáciou vášho projektu, a to po podaní žiadosti. Kritériá sú nastavené tak, aby boli podporené najefektívnejšie projekty – hodnotí sa najnižšia suma príspevku za ušetrenú tonu emisií (70 % váha) a celkové zníženie emisií (30 % váha).

Pre tých, ktorí plánujú používať zemný plyn, je dôležité vedieť, že jeho podiel na konečnej spotrebe podporenej technológie nesmie prekročiť 20 %. Vaše projekty musia tiež splniť požiadavky pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a normy Európskej únie, čo zabezpečí, že budete nielen efektívni, ale aj v súlade s najnovšími ekologickými štandardmi.

 

Ako podať žiadosť?

Žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc je potrebné podávať prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy do 30. júla 2024. Všetky dôležité informácie nájdete na ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy.

 

Príležitosť pre slovenský priemysel

"Finančná podpora na prechod k čistejšej výrobe môže prispieť nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k posilneniu pozície priemyselných podnikov na zahraničných trhoch. V nastupujúcej ére, v ktorej sa udržateľnosť stáva novým štandardom, je dekarbonizácia nie len ekologickou nevyhnutnosťou, ale aj ekonomickou príležitosťou pre slovenský priemysel"
približuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

 

Nezmeškajte preto túto príležitosť, chyťte sa šance a začnite dekarbonizovať svoj podnik už dnes.

 

Zdroj: APZD