ESG - Praktický Webinár

24.01.2024 09:00

ESG - Praktický Webinár

KROK ZA KROKOM - NOVÁ POVINNOSŤ ALEBO PRÍLEŽITOSŤ

V spolupráci s našou členskou spoločnosťou NORTHON Vám prinášame online webinár na tému ESG (Environmental, Social, Governance).

Bootstrap Themes

POPIS ŠKOLENIA

"ESG - Praktický Webinár" je unikátne školenie zamerané na praktickú implementáciu ESG kritérií v podnikoch. Tento webinár, vedený odborníkmi z praxe, poskytuje neoceniteľné informácie a nástroje na efektívne začlenenie environmentálnych, sociálnych a governance aspektov do firemných procesov. Je ideálny pre profesionálov, ktorí hľadajú konkrétne rady a postupy na splnenie nových požiadaviek ESG a zabezpečenie súladu s aktuálnymi smernicami.

KOMU JE KURZ URČENÝ?

CEO, CFO

Štatutárnym orgánom, členom správnych a dozorných rád

Vedúcim manažérom, Compliance a ISO manažérom, HR manažérom

Interným audítorom, právnikom a projektovým špecialistom

 

Bootstrap Themes

ČO VÁM ŠKOLENIE PRINESIE

■ Prehľad nových povinností

■ Získanie základných znalostí

■ Príklady do zahraničnej praxe

DOKLAD O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA ESG REPORTING

■ Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

OBSAH KURZU

■ Čo je vykazovanie udržateľnosti - Smernica CSRD a jej transpozícia do práva SR;

 Ako vyzerajú riziká a sankcie - Prehľad dopadov na firmu pri porušení nových pravidiel, štátny dohľad, štatutárny audit (uisťovanie), zákaznícke hodnotenie a i.

 Štandardy vykazovania v prostredí podniku - Vysvetlenie nových povinností a ich dosahov na podnikové riadenie, prehľad hlavných faktorov ESG podľa ESRS, zostavenie výročnej správy, vplyv na dodávateľský reťazec, požiadavky zákazníkov a iných zainteresovaných strán

■ 4 miľníky k správnemu ESG reportingu - audit, akčné plány, impolementácia, výročná správa

 

 

CENA

■ 60€ s DPH

■ Zľava 30% pre členov ZSP SR

TERMÍNY WEBINÁRA

■ streda 24. a 31. januára 2024

■ v čase 9:00 - 11:00 

■ Webex Meetings (online)

PRIHLASOVANIE A OTÁZKY

■ Na webinár sa môžete zaregistrovať TU.

V prípade akýchkoľvek ozázok alebo nejasností Vám je k dispozícii. Bc. Lucia Krnáčová, ktorú môžete kontaktovať e-mailom alebo telefonický na číslo 048 / 2211575.

■ Tešíme sa na Vás.

Dokumenty na stiahnutie

NázovDátumSúbor
ESG - Praktický Webinár
NORTHON
19.01.2024Popis obrázkapdf